เชียงราย เฮือนฮ้องขวัญ

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เฮือนฮ้องขวัญ ที่ครบวงจรที่สุดในเชียงราย
มีทีมสหวิชาชีพที่ดูแลประจำในแบบของเฮือนฮ้องขวัญ คือ การดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น องค์รวมทั้งร่างกายภายนอก และภายในจิตใจ เพื่อให้การรักษาฟื้นฟูเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน ส่งผลให้คนไข้มีอัตราการฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เฮือนฮ้องขวัญเน้นการดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง และรับดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (holistic care) ในหลายมิติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ได้แก่

มิติทางร่างกาย :
จัดโปรแกรมฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง แบบเฉพาะรายบุคคล ด้วยโปรแกรมการออกกำลังแบบเข้มข้น เพื่อให้สามารถเดินได้ และช่วยเหลือตนเองในการในการทำกิจวัตรประจำวัน

มิติทางจิตใจ :
ส่งเสริมสุขภาพจิต อารมมณ์ ด้วยโปรเเกรมที่หลากหลาย เช่น โยคะหัวเราะ , สมาธิบำบัดด้วยเทคนิค SKT, การฝึกผ่อนคลายด้วยเทคนิค Jacobson progressive muscle relaxation และการนวดแบบ geriatrics massage

มิติทางด้านสังคม :
ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมกลุ่ม เช่น กิจกรรมทำอาหาร, ระบายสี, เล่นเกมส์ฝึกสมอง และเพ้นท์กระเป๋า ฯลฯ

#ครบที่สุด
#ดูแลรอบด้านของทุกมิติชีวิต
#ครบทีมสหวิชาชีพ

image