เกรท คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต

369 109 ซอย 5 ตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000

image