ฮันโนะ-เวชพงศ์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ เกิดจากความร่วมมือกันของครอบครัวซาโต้ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมนานกว่า 25 ปี และบริษัท เวชพงศ์โอสถ จำกัด ที่มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรไทยและจีนกว่า 100 ปี

ด้วยประสบการณ์จาก ทั้งทางด้านโรงพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ ความชำนาญทางด้านการดูแลสุขภาพ การควบคุมดูแลด้านสุขอนามัย ความเข้าใจในผู้สูงอายุ ความเข้าใจในความรู้สึกของผู้มีภาวะโรคสมองเสื่อม และความเข้าใจในความรู้สึกของครอบครัว ฮันโนะ-เวชพงศ์จึงมีความเชื่อมั่นอย่างสูงที่จะดูแลผู้สูงอายุ และสร้างความสบายใจให้แก่ครอบครัวของผู้สูงอายุ ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกียรติท่านผู้สูงอายุเสมือนท่านคือผู้สูงอายุของพวกเราชาวฮันโนะ-เวชพงศ์เองทุกคน

image