ฮักเนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์รับ ดูแลผู้สูงอายุ ขอนแก่น ผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ทั้งแบบไป-กลับ และอยู่ประจำ

ฮักเนอร์สซิ่งโฮม ดูแลอบอุ่น ใกล้ชิด เหมือนคนในครอบครัว

“ให้เราดูแลคนที่คุณรัก แทนคุณ”

การบริการ

ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น อาบน้ำ สระผม
การดูแล ช่องปากและฟัน เล็บมือ เล็บเท้า
ดูแลการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ
ประเมินภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้น
ทำแผล
ให้อาหารทางสายยาง
ดูดเสมหะ
ดูแล จัดอาหารให้เหมาะสมตามโรคของผู้สูงอายุและผู้ป่วย ถูกหลักโภชนาการ
ดูแลการรับประทานยา
ออกกำลังกาย และทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
อยู่เป็นเพื่อน พูดคุย อ่านหนังสือให้ฟัง พาสวดมนต์ ไหว้พระก่อนนอน
พาทำกิจกรรมฝึกสมอง และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

image