อโตมี่ เวลเนส สหคลินิก Atomy

ATOMY WELLNESS  กับการรักษาแบบผสมผสาน ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ จาก • นักกายภาพบำบัด  • แพทย์แผนไทย  • แพทย์แผนจีน สหคลินิกที่มีการรักษาแบบผสมผสาน ด้วยทีมผู้ชำนาญการทางด้านกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เน้นการรักษาได้อย่างตรงจุด ฟื้นฟู สร้างเสริมสุขภาพ ด้วยแนวคิด “สุขกาย สบายใจ หายป่วย หายปวด”
Atomy​ Wellness​ ให้บริการหลากลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การตอกเส้นเพื่อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ การจัดกระดูกปรับโครงสร้าง กายภาพบำบัดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม การเดินแก้วกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด การฝังเข็ม การอัลตราซาวด์สลายผังผืด

image