อิงรัก เนอสซิ่งโฮม

อิงรัก เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ให้บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้ หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย บริหารโดย อาจารย์ พรสวรรค์ ปริญญาโท ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น ที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดัน ไขมัน มีแผลเรื้อรัง ให้อาหารทางสายยาง หรือผู้ป่วยที่ต้อง ใช้เครื่องช่วยหายใจ
โดยมีทีมพยาบาลวิชาชีพ เรามีทีมพยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ทางด้านการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ มากกว่า 10 ปี โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ร่วมกับทีมนักกายภาพ นักโภชนากร ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง

image