อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย

3 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ 10280

image