อชิรวัทน์ คลินิกกายภาพบำบัด

155 หมู่ 8 ซอยศักดาบรรณกิจ 1 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110

image