หมอจือเฮลธ์แคร์

ศูนย์ดูแลสุขภาพและฟื้นฟู ผู้สูงอายุ หมอจือเฮลท์แคร์
รับดูแลและฟื้นฟู ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ได้ หรือ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หลงลืม ให้อาหารทางสายยาง พาร์กินสัน ฯลฯ
โดยทีมแพทย์ และพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง

image