สุขสิริ เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุขสิริ เนอร์สซิ่งโฮม รับฝากดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นการกลืนอาหารทางปาก การดูแลความสะอาดท่อทางเดินหายใจ การดูดเสมหะ และผู้สูงอายุ 24 ชั่วโมง
การดูแลพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง กายภาพบำบัดและฟื้นฟู(ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์จบการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง
บรรยากาศดีด้วยสนามหญ้าและสวน ห้องพักสะอาดและปลอดภัย พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

image