สะเตง คลินิกกายภาพบำบัด

269 ​​ถนน มองหาเมือง 4 ตำบล สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000

image