สหคลินิกอรณิชาฝังเข็ม-นิลรัตน์กายภาพบำบัด

ให้บริการตรวจประเมิน บำบัด รักษาและฟื้นฟูโดยกระบวนการทางกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดชนิดต่างๆตามร่างกาย หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ออฟฟิศซินโดรม อัมพฤกษ์ อัมพาต ข้อเสื่อม กล้ามเนื้ออักเสบ นิ้วล็อค ไหล่ติด ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ฟื้นฟูการบาดเจ็บในนักกีฬา กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก

image