สหคลินิกพีระกายภาพบำบัดและการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

สหคลินิกพีระกายภาพบำบัดและการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนให้บริการบำบัดรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดเช่น คลื่นวิทยุ เลเซอร์ คลื่นกระแทกเป็นต้น

การบำบัดรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนจีนเช่น การฝังเข็ม การครอบแก้ว เป็นต้น

จ. – ศ. เว้นวันพุธ 10.00 – 18.00 น. เคสสุดท้าย 17.00 น.

ส. – อา. 8.00 – 12.00 น. เคสสุดท้าย 11.00 น.

image