สรา คลินิกกายภาพบำบัด

225/9 ม.2 ถนนเพชรเกษม ตเขาเจียก อเมือง จ.พัทลุง

image