สถานพยาบาล หมอสุพล แพทย์แผนโบราณบางขันธ์

47/, 1 คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

image