ศูนย์เซ็นจูรี่แคร์

เซ็นจูรี่แคร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 5 ไร่ ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

มีสวนสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกาย อากาศดีบรรยากาศเงียบสงบปราศจากการรบกวนจากมลพิษต่างๆ

พร้อมแพทย์ และบุคลากร สหสาขา ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ / ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองแตก ผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาต ตลอดเวลา 24 ชม.

ประกอบด้วยมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์ และกลับไปดำเนินชีวิตตามศักยภาพสูงสุด

image