ศูนย์เชียงใหม่เฮลท์แคร์

45 ถนน อนุวิถี ตำบล ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ไทย

image