ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

195 หมู่ 4 ถ.ศรีจันท์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

image