ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพTHR

หมู่ 12 35/5-6 บางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

image