ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทย

2 หมู่4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

image