ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ อิชิ

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อิชิ ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำของญี่ปุ่น
ด้วยความร่วมมือกับโรงพยาบาลอิชิ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเทคนิคการฟื้นฟูแบบญี่ปุ่น ทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้รับการฟื้นฟูเพื่อการกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้มากที่สุด

image