ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
บริการให้คำปรึกษา (สำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ)
โดยอายุรแพทย์ผู้สูงอายุ จากศูนย์การแพทย์ฯ มศว

image