ศูนย์ดูแลพักฟื้นผู้สูงอายุดิออร์คิด

ศูนย์ดูแลพักฟื้นผู้สูงอายุ ดิออร์คิด รับดูแลผู้สูงอายุทุกรูปแบบ รับดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยอัมพฤต ผู้ป่วยอัมพาต

เราดูแลใส่ใจคนที่คุณรักดุจญาติมิตร
วิสัยทัศน์ : ดูแลด้วยใจ ใส่ใจเหมือนญาติ ก้าวนำมาตรฐาน บริการล้ำเลิศ

image