ศิริอรุณ เวลเนส แนะนำ

แนะนำ

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพทุกช่วงวัย และการดูแลผู้สูงอายุ ศิริอรุณ แคร์ และศิริอรุณ เวลเนส ดูแลผู้สูงอายุในระยะพักฟื้นทุกช่วงวัย หลังออกจาก รพ. ผู้ป่วยหลังผ่าตัด รอตรวจเฉพาะทาง รอพบแพทย์ ผู้มีความผิดปกติทางสมอง อัลไซเมอร์ ผู้มีปัญหาหลอดเลือดสมอง (Stroke) ฯลฯ

ศูนย์ของเราอยูใกล้ รพ.ศิริราชเพียง 5 นาที ให้การดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลตลอด 24 ชม. มีแพทย์ตรวจเยี่ยมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปรึกษาได้ตลอด 24 ชม. เรามีนักโภชนาการคอยดูแล จัดอาหารระหว่างวันที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะโรค หรือเฉพาะบุคคล รวมถึงยังมีบริการรถ Ambulance ส่ง รพ. กรณีฉุกเฉิน

ที่ศูนย์ฯ มีทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การดูแลได้อย่างครอบคลุมสอดคล้องตามแผนการรักษาและป้องกัน หรือลดความพิการของผู้รับบริการ เช่นนักกายภาพบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอาชีวบำบัด รวมไปถึงมีการดูแลด้านอาหารโดยนักโภชนาการเพื่อจัดอาหารให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะโรค หรือเฉพาะบุคคล

ประเภทห้องและราคา:
1. ห้องแชร์ 3 เตียง : รายวัน 2,000 บาท / รายสัปดาห์ 13,000 บาท / รายเดือน 39,000 บาท
2. ห้อง แชร์ 2 และแชร์ 4 เตียง : รายวัน 2,500 บาท / รายสัปดาห์ 15,000 บาท / รายเดือน 45,000 บาท
3. ห้องดีลักซ์ : รายวัน 3,500 บาท / รายสัปดาห์ 22,000 บาท / รายเดือน 55,000 บาท

การเดินทางมายังสถานประกอบการ:
ศูนย์อยู่ใน ซ.อรุณอมรินทร์ 39 หากเดินทางจากแยกอรุณอมรินทน์ ก่อนขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ให้ยูเทิร์นใต้สะพาน เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอรุณอมรินทร์ 39 เข้ามาประมาณ 150 เมตร (อยู่ขวามือ)

ทำไมต้องเลือกใช้บริการสถานประกอบการ ศิริอรุณ แคร์ และ ศิริอรุณ เวลเนส:
1. ศูนย์อยู่ใกล้ รพ.ศิริราชเพียง 5 นาที หมดความกังวลหากมีการเจ็บป่วย กรณีฉุกเฉิน
2. เราดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA) ตลอด 24 ชม.
3. มีแพทย์ตรวจเยี่ยมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง Consult ได้ตลอด 24 ชม.
4. มีนักโภชนาการกำหนดอาหารระหว่างวันให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะโรค หรือเฉพาะบุคคล
5. มีการทำกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ (เริ่มต้นโปรแกรมพื้นฐาน 4 ครั้ง / เดือน)
6. มีนักกิจกรรมบำบัดจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อฟื้นฟูด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และสังคม ให้กับผู้รับบริการ
ุ7. ทุกพื้นที่การให้บริการถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์สรีระ และการใช้งานอย่างแท้จริง

image