ศรีภาชัย

“ศรีภาชัย” ให้บริการที่พักและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้สูงอายุและบุคคลที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายทั้งแบบรายวัน (ระยะสั้น) รายเดือน (ระยะยาว) ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยประเภทติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง หรือ บุคคลที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ต้องการการพักฟื้นหรือต้องการการดูแลเฉพาะทาง รวมทั้งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือที่โดยส่วนใหญ่มักเรียกว่า อัมพฤกษ์ อัมพาตที่มีความจำเป็นต้องฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ภายในช่วง 3-6 เดือนแรก หลังพ้นขีดอันตรายแล้ว เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะทำให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุด

image