วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

95/57 เทศบาล 1 ซอย 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

image