วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดพะเยา

312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 56000

image