วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

92 ถนนกลางเมือง ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

image