วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

187 หมู่ 3 ถ.สถลลำเจียก ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

image