วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

653 ทางเข้า 8 ถนนพิษณุโลก – วังทอง วังทอง อำเภอวังทอง พิษณุโลก 65130

image