วันสุขคลินิกกายภาพบำบัด

6 ทุ่งยั้ง อำเภอลับแล อุตรดิตถ์ 53210

image