รัชรินทร์ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์

354/2 ถนน- ตำบลยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

image