รักษ์ โฮม เฮลท์ แคร์

รักษ์ โฮม เฮลท์ แคร์ คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง ตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการดูแลผู้สูงอายุ ระยะสั้น (Short Term Care) และระยะยาว( Long Term Care) โดยทางศูนย์รักษ์ โฮม เฮลท์ แคร์ รับดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ มีการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย สุขอนามัย และมีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสภาพจิตใจ โดยจะมีการประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหว สังเกตพฤติกรรม อารมณ์ และจิตใจ และออกแบบการฟื้นฟูให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

image