รักกายา เฮลท์แคร์โฮม

รักษ์กายา เฮลท์แคร์โฮม
เป็นสถานที่ ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ เหมาะสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และต้องการการดูแลทางการพยาบาลในระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง เช่น ผู้ป่วยอัมพาต ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ ผู้ป่วยสมองเสื่อม มีแผลกดทับ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมอง เป็นต้น

image