มาสเตอร์ซีเนียร์โฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มาสเตอร์ซีเนียร์โฮม

ได้รับมาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

มีทีมแพทย์ พยาบาลที่มีประสบการณ์ และมีหัวใจบริการ ด้วยความเข้าใจ อบอุ่นต่อญาติและผู้สูงอายุ บริการของเรามุ่งเน้นเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การพักฟื้นหลังผ่าตัด, การรับอาหารผ่านสายยาง, การดูดเสมหะ, กรณีมีแผลกดทับ รวมไปถึงการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย ด้วยพนักงานที่ดูแลเอาใจใส่และพร้อมทุ่มเทด้วยหัวใจบริการ เพื่อให้คุณและครอบครัวมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลอันเป็นที่รัก
มีทีมแพทย์ พยาบาลที่มีประสบการณ์ และมีหัวใจบริการ ด้วยความเข้าใจ อบอุ่นต่อญาติและผู้สูงอายุ บริการของเรามุ่งเน้นเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การพักฟื้นหลังผ่าตัด, การรับอาหารผ่านสายยาง, การดูดเสมหะ, กรณีมีแผลกดทับ รวมไปถึงการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย ด้วยพนักงานที่ดูแลเอาใจใส่และพร้อมทุ่มเทด้วยหัวใจบริการ เพื่อให้คุณและครอบครัวมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลอันเป็นที่รัก

image