มาย แฟมิลี่ เนอร์สซิ่งโฮม

” มาย แฟมิลี่ เนอร์สซิ่งโฮม ” มีประสบการณ์ในวงการแพทย์เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 20 ปี เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ และมีความต้องการในการให้บริการดูแล รักฟื้นฟูผุ้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และผู้ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องเหมาะสม สะดวกสบาย อบอุ่น ปลอดภัย ในราคาที่เข้าถึงได้ ใจกลางเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการของคนสำคัญของคุณ ” เพื่อให้คนที่ท่านรักมีความสุข ทั้งร่างกาย จิตใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

image