มายโมชั่น คลินิกกายภาพบำบัด

มายโมชั่น คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัดที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาตามหลักกายภาพบำบัด ด้วยประสบการณ์การให้บริการทางกายภาพบำบัดกว่า 10 ปี นักกายภาพบำบัดของมายโมชั่นมุ่งเน้นการวินิจฉัยอาการให้ตรงจุดและให้การรักษาที่ตอบโจทย์กับการบรรเทาความไม่สบายกายที่เกิดขึ้น เพราะที่ “มายโมชั่น” เราใส่ใจทุกรายละเอียดจากคำบอกเล่าของผู้รับบริการ และผลจากการตรวจร่างกายที่ได้ เพื่อนำมาออกแบบโปรแกรมการรักษาและโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการบริหารความไม่สบายกายที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

บริการต่างๆของสถานประกอบการ:

ให้บริการตรวจ รักษาอาการต่างๆ ด้วยวิธีและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ได้แก่ อัลตราซาวด์ กระตุ้นไฟฟ้า ดึงกระดูกสันหลังด้วยเครื่อง เทคนิคการรักษาด้วยการดัด ดึง ข้อต่อด้วยมือ การออกกำลังกายด้วยเครื่องเรดคอร์ด เป็นต้น อาการปวดประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นตามร่างกาย เช่น คอ บ่า หลัง

– ออฟฟิศซินโดรม

– หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

– ปวด ชา ร้าวไปยังแขน หรือ ขา

– กล้ามเนื้ออักเสบ

– ไหล่ติด

– นิ้วล็อก

– เข่าเสื่อม

– รองช้ำ

– อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

– กระดูกสันหลังคด

– การปรับการทรงท่าของร่างกาย

– การออกกำลังกายเพื่อการรักษา

– การฝึกการทรงตัว

– การฝึกความยืดหยุ่นของร่างกาย

การเดินทาง:

เดินทางโดยรถยนต์: คลินิกตั้งอยู่บนถนนลาดหญ้า ตรงข้ามห้างแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่

สามารถจอดรถบริเวณ ริมถนน หน้าคลินิก หรือ จอดในห้าง (มีค่าบริการ)

เดินทางโดยรถประจำทาง: สาย 20, 21, 37, 82, 84, 88 , 89, 149, 529

เดินทางโดยรถไฟ: สถานีวงเวียนใหญ่

เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส: สถานีวงเวียนใหญ่ ทางออก 3 เดินเข้าซอย ธนบุรี 1 มายังถนนลาดหญ้า

ทำไมควรเลือกใช้บริการกับทางเรา:

ให้บริการโดยนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์ และผ่านการอบรมเทคนิคการรักษาจากหลักสูตรต่างประเทศ เช่น เทคนิคการขยับข้อต่อร่วมกับการเคลื่อนไหว การฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวร่วมกับการฝึกหายใจ การออกแบบการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลในผู้มีกระดูกสันหลังคด โดยให้การรักษาร่วมกับเทคนิคการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆ เช่น อัลตราซาวด์ กระตุ้นไฟฟ้า การดัดดึงข้อต่อด้วยมือ

image