มายฟิสิโอโดยขนิษฐา สหคลินิกกายภาพบำบัดและแพทย์แผนจีน ภูเก็ต

คลินิกกายภาพบำบัดมายฟิสิโอ โดย กภ.ขนิษฐา ภูเก็ต เป็นคลินิกที่ให้การรักษากายภาพบำบัดทางกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบประสาท และฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีมาตรฐานสากล  เราใช้หลักการตรวจร่างกายวิเคราะห์โครงสร้าง การเคลื่อนไหว ความสมดุลของกล้ามเนื้อการติดขัดหรือผิดรูปของข้อต่อ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการบาดเจ็บและอาการปวด ผสมผสานกับการ รักษาโดยใช้เครื่องเลเซอร์กำลังสูง (High Laser therapy)  เครื่องช็อคเวฟคลื่นกระแทก (Shock wave therapy )   เครื่องคลื่นวิทยุ( Radio-frequency therapy)  เครื่องดึงหลังดึงคอ (Lumbar/ Cervical traction machine) เครื่องอัลตร้าซาวด์ และกระตุ้นไฟฟ้า (Ultrasound and Electrical stimulation)  ร่วมกับหัตถการและการออกกำลังกายฟื้นฟูร่างกาย ก่อน/หลังผ่าตัดตามหลักกายภาพบำบัด รวมถึงการบำบัดผู้ป่วยภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน และฟื้นฟูหลังประสบอุบัติเหตุเพื่อผลการรักษาที่ตรงจุด โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การรักษาทั้งในไทยและต่างประเทศกว่า 14 ปี

image