มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

181 ที่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

image