มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000

image