มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

319 ถนน ไทยพันทาโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

image