มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

20 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

image