ภูเก็ตอันดามันคลินิกกายภาพบำบัด

5 12 ม.9 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง ภูเก็ต 83130

image