ฟิสิคอลคลินิก (Physical Clinic)

408 408/1 ลาดพร้าว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

image