ประภาพรรณ คลินิกกายภาพบำบัด ลำปาง

25 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง ลำปาง 52000

image