ปนดาคลินิกกายภาพบำบัด

123/4 ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

image