บ้าน ปาป๊า มาม๊า พิษณุโลก

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุปาป๊า มาม๊า โฮมแคร์ ยินดีต้อนรับผู้สูงอายุทุกท่านค่ะ
การดูแล
ผู้ดำเนินการ ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) ประจำศูนย์ประเมินอาการของผู้สูงอายุ
Care giver (NA) ที่ผ่านการับรองจากกระทรวงสาธารณสุขอยู่ดูแล 24 ชั่วโมง
อาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ
สามารถทำแผล / ให้อาหารทางสาย NG / ดูดเสมหะ / ให้ออกซินเจน
ดูแลความสะอาดของผู้สูงอายุ
ให้บริการอาบน้ำ ตัดเล็บ ตัดผม สระผม แช่และนวดมือเท้า
มีกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละท่าน
มีการกายภาพบำบัดผู้สูงอายุทุกวัน
ห้องปรับอากาศ และ สวนนั่งเล่น

image