บ้านเปี่ยมรัก เนอร์สซิ่งโฮม

บ้านเปี่ยมรัก เนอร์สซิ่งโฮม รับดูแลผู้สูงอายุ ,
ผู้ป่วยระยะพักฟื้น บริหารงานโดย คุณนิดติยา แซงสี พยาบาลวิชาชีพ ทีมผู้ดูแลที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรงตลอด 24 ชม.

image