บ้านสมถวิลพรีเมี่ยม สาขาบางกรวย

93/3 6 ซ.ภาณุรังษี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

image