บ้านลูกสาวเนอร์สซิ่งโฮม

บ้านลูกสาวเนอร์สซิ่งโฮมเป็นศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ในบรรยากาศแบบบ้านพัก ตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่มีการรักษาความปลอดภัย ดูแลการเข้าออกโดยเจ้าหน้าที่รปภ.อย่างเข้มงวด อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลบางกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาลพระราม2 เป็นต้น

image